Eseti adatvédelmi tanácsadás (egy-egy konkrét kérdés, végzett tevékenység adatvédelmi szempontú vizsgálata, javaslatok megfogalmazása (pl. kamerák, weboldal, szerződéskötési gyakorlat, munkavállalók adatainak kezelése)
Érintettektől származó kérelmek teljesítésével, kezelésével kapcsolatos teendőket illetően tanácsadás
Bevont adatfeldolgozók szerződéseinek felülvizsgálata (pl. tárhely szolgáltató, irattári, vagy könyvviteli szolgáltatást nyújtó partner), adatvédelmi megfelelőségre, adatfeldolgozói szerződésre vonatkozó javaslattétel
Komplex adatvédelmi audit (a szervezet valamennyi adatkezelési tevékenységének felmérése, megfelelőség, hiányosságok, kockázatok beazonosítása, intézkedési javaslatok megfogalmazása)

Adatvédelmi szabályozás, dokumentáció készítése (adatkezelési tevékenységkehez kapcsolódó tájékoztatók, adatvédelmi nyilvántartások, adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi incidenskezelési eljárásrend)
Adatvédelmi oktatás (a társaság vezetői, vagy fokozott „kockázattal” járó feladatot ellátó dolgozói – pl. ügyfélszolgálat, panaszkezelés – részére
Adatvédelmi dokumentáció rendszeres felülvizsgálata, jogszabályi változásokhoz, adatvédelmi hatóság gyakorlatához igazítása
Adatvédelmi tisztviselői tevékenység ellátása megbízás alapján
Belső számítástechnikai rendszerek, hálózatok sérülékenység-vizsgálata, kritikus pontok beazonosítása, javaslatok megfogalmazása a rendszer biztonsága érdekében (együttműködő partnerünk bevonásával)